Kvalitet på forskning

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

 

Oslo universitetssykehus HF har som målsetting å drive grunnforskning og anvendt forskning på et høyt internasjonalt nivå. Forskningen skjer i samarbeid med Universitetet i Oslo. Sykehuset ønsker å ta ny kunnskap i bruk i pasientbehandlingen så raskt som mulig. Moderne klinisk forskning krever at det er et tett samarbeid mellom basalforskningsmiljøer og hospital. Den type forskning som sørger for at biologisk kunnskap overføres fra laboratoriet til og klinikk, kalles translasjonsforskning. Oslo universitetssykehus HF satser spesielt sterkt på slik virksomhet, og det er etablert en rekke satsningsområder for i å ivareta dette.

  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Doktorgrader 34 41 54 49 56 60
Vitenskaplige artikler 717 679 818 730 904 895
Publ.poeng 902.5 728.1 660.6 564.6    
Gjennomsnittlig impact på artikler     3.86 3.75    
Antall forfattere       1141    

 Årsrapporten 2008 - Rikshospitalet

Kreftforskning
Siden åpningen i 1932 har Radiumhospitalet drevet forskning både på pasienter (klinisk forskning) og eksperimentell forskning på forsøksdyr og på isolerte celler og vev. Institusjonens forskningsvirksomhet er i dag omfattende og av høy internasjonal standard. Det nære samarbeidet mellom hospitalet og forskningsinstituttet har resultert i flere nye metoder for diagnose og behandling av kreft. Mer informasjon om avdelinger, forskningsgrupper, vitenskapelige personale og forskningsprosjekter: se radium.no

Se oversikt over alle publikasjoner i 2007 her og alle doktorgrader i 2008 her.
Mer informasjon om utregning av publikasjonspoeng her.