ØPO-klinikken
Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

Klinikken omfatter Øre-nese-hals, Plastikk- og Ortopedisk kirurgi (ØPO). Vi har tre sengeposter, en dagkirurgisk enhet, poliklinikk og operasjonsenhet. Vi har sju landsfunksjoner og et nasjonalt kompetansesenter. 35 % av pasientene er under 18 år. Samlet har ØPO-klinikken sykehusets største operative og polikliniske virksomhet. Kirurgisk kreftbehandling, særlig hode - hals og muskelskjelettsystemet, er et sentralt tverrfaglig samarbeidsområde. Samlet har ØPO-klinikken sykehusets største operative og polikliniske virksomhet. Kirurgisk kreftbehandling, særlig hode - hals og muskelskjelettsystemet, er et sentralt tverrfaglig samarbeidsområde.

Aktivitet
ØPO-klinikken hadde 5818 heldøgnsopphold, 8104 dagopphold og til sammen 45268 konsultasjoner i 2006.

Epikriser
Andel epikriser sendt innen 7 dager totalt for klinikken hittil i 2007 er 56,2% (Plastisk kirurgisk avdeling 73,5%, Øre Nese Hals avdelingen 39,3%, Ortopedisk avdeling 68,9%.

Flere kvalitetsdata fra ØPO-klinikken kommer snart.