Nevrokirurgisk avdeling

Disse kvalitetsindikatorene gjelder for akuttvirksomheten ved nevrokirurgisk avdeling. Som indikator brukes overlevelse hos den største pasientgruppen vi behandler akutt; pasienter med akutt cerebral aneurysmeblødning. Dette er også den pasientgruppen som er vanskeligst å behandle (interdisiplinær behandling som krever mye kunnskaper, ferdigheter og resurser).

I 9 årsperioden 1998-2006 ble i alt 952 pasienter med akutt cerebral aneurysmeblødning behandlet (dvs vel 100 per år) Overlevelse er definert som prosentvis av pasientene som er i live ett år etter sikring av aneurysmet som har blødd. Overlevelsen er i stor grad avhengig av den kliniske tilstanden pasienene er i etter blødningen, men før sikringen.

 

Overlevelse i perioden 1998-2006

Klinisk tilstand Ant. pas behandlet Prosentvis overlevelse Antall
døde < 1 år
Pasienter som var våkne og orientert etter blødningen, uten nevrologiske utfall og med kun sparsom hodepine 186 98% 3
Pasienter som var våkne og orientert etter blødningen, uten nevrologiske utfall, evt hjernenerveutfall, kraftig hodepine 275 94% 18
Våkne pasienter, evt noe trette, desorientert, evt med pareser 174 91% 15
Pasienter med betydelig redusert bevissthet, og/eller med lammelser 102 84% 32
Dypt bevisstløse pasienter 102 52% 48

 

Les mer om intrakranial aneurysmeblødning her >>

[tidy error]