Epilepsisenteret

I 2003 ble sykehuset i Sandvika en del av Nevroklinikken på Rikshospitalet. Det startet opp i 1913 som et pleie-, bo og aktivitetstilbud for epileptikere på Solberg gård. Epilepsisenteret - SSE er det eneste nasjonale epilepsisenteret i Norge. Sykehuset er etablert for å hjelpe de ca. 30 prosent av epilepsipasienter som ikke oppnår anfallskontroll med medisiner, og vi tar i mot personer med alvorlig epilepsi, eller uklare anfall av epilepsilignende karakter, til diagnostikk og behandling fra hele landet. Sykehuset har vel 300 ansatte.

[tidy error]