Enhet for voksenepilepsi(EVE)

Enhet for voksenepilepsi (EVE) ble etablert 01.01.2007 og inkluderer ungdoms- og voksenepilepsien ved Epilepsisenteret - SSE med tre sengeposter (totalt 39 senger) og poliklinikk, samt epilepsivirksomheten ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet.

Den nye Enhet for voksenepilepsi er landets største epilepsimiljø både når det gjelder pasientbehandling, undervisning og forskning.

[tidy error]