Avdeling for nevrodiagnostikk

Avdelingen utfører langtidsovervåking av pasientene, 24 timer i døgnet. Pasientene bor i spesielle rom der videokamera og infrarøde kameraer sørger for visuell overvåking til alle døgnets tider. Når dette kombineres med EEG-registrering, blir det mulig å se sammenhenger mellom pasientens hjerneaktivitet og synlige anfall. Metoden er viktig ved utredning til epilepsikirurgi, men benyttes også i diagnostisering av uklare anfall, både epileptiske og ikke-epileptiske. Avdelingen er også involvert i utredning av barn med ADHD og ulike lærevansker.

[tidy error]