Avdeling for barn og ungdom med epilepsi (ABU)

Avdelingen har seks sengeposter med til sammen 48 senger. Pasientene er fordelt på de ulike postene etter alder, funksjonsnivå og innleggelsesårsak. De tilbys en helhetlig, tverrfaglig utredning og behandling med fokus både på anfall og tilleggsproblemer av medisinsk, pedagogisk og psykososial art.

Tallene må tolkes ut fra følgende endringer på avdelingen:
Postene A, B, C og D fra 1999
Postene E, F fra august 2007
Post B ble endret fra langtidspost til kortidspost i august 2006

[tidy error]