Nevroklinikken
Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

Nevroklinikken behandler mennesker med sykdom og skader i hjernen og nervesystemet. Barn har et særlig fokus, slikat Nevroklinikken framstår som landets tredje største barneenhet. Vi driver utstrakt forsknings- og undervisningsvirksomhet og har et eget lærings- og mestringssenter.

Aktivitet
Nevroklinikken hadde 7398 heldøgnsopphold, 2093 dagopphold og totalt 21880 konsultasjoner i 2007.

Kvalitetsdata fra Nevroklinikken:

 • Epilepsisenteret
 • Avdeling for barn og ungdom med epilepsi(ABU)
 • Enhet for voksenepilepsi(EVE)
 • Avdeling for nevrodiagnostikk
 • Nevrologisk avdeling
 • Nevrokirurgisk avdeling
 • Avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin
 • Nevrokirurgisk operasjonsavdeling
 • Nevrokirurgisk operasjonsavdeling
 • Nevrokirurgisk poliklinikk
 • Seksjon for forskning (Nevroklinikken)
 • Seksjon for undervisning og kompetansesentre
 • Les mer om Nevroklinikken her >>