Medisinsk avdeling

Medisinsk avdeling har aner tilbake til 1800-tallet, og har vært sentral i utviklingen av indremedisin i Norge. Avdelingen er idag en del av Medisinsk Klinikk. Avdelingen har landsfunksjoner på en rekke områder og har som målsetning å kunne yte den mest avanserte utredning og behandling, inklusive sykepleie, også av kompliserte sykdomstilstander - samtidig som pasienten er i sentrum.

Avdelingen har stor forskningsaktivitet, ikke minst legger vi vekt på brobyggende forskning - det skal være kort vei fra laboratorieforskning til pasientbehandling. Den vitenskapelige aktiviteten skjer dels inne avdelingen og dels i nært samarbeid med forskningslaboratorier på Rikshospitalet. Avdelingen har også et omfattende internasjonalt forskningsnettverk.

[tidy error]