Medisinsk klinikk
Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

Medisinsk klinikk behandler pasienter innen fagfeltene hudsykdommer, indremedisin (blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, infeksjonsmedisin og nyremedisin) og revmatologi.

Klinikken utreder og behandler pasienter innen et bredt fagfelt, men med hovedvekt på pasienter med kroniske sykdommer. Transplantasjonsmedisin er en stor og viktig del av klinikkens virksomhet. Det er omfattende forskningsaktivitet innen alle enheter.

Aktivitet
Medisinsk klinikk hadde 4955 heldøgnsopphold, 7955 dagopphold og totalt 51856 konsultasjoner i 2007.

Epikriser
Andel epikriser sendt innen 7 dager totalt for klinikken pr. desember 2007 er 72,8%. (Hudavdelingen 91,1%, Medisinsk avdeling 64,3%, Revmatologisk avdeling 77,1%)

Kvalitetsdata fra noen av våre avdelinger: