Ultralyd og fostermedisin

Seksjonen arbeider med diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide med sykdom og utviklingsavvik hos fosteret. Dette gjøres først og fremst med ultralydundersøkelser.

Alle gravide som er tildelt fødeplass ved Kvinneklinikken får tilbud om ultralydundersøkelse (rutineultralyd) av jordmor ved seksjonen. Denne utføres ved ca. 18 ukers svangerskap.

[tidy error]