Fødeseksjonen

Fødeseksjonen ved Rikshospitalet har som mål at alle som føder hos oss skal få individuell omsorg og behandling. Friske fødende skal få en normal fødsel og gravide med komplikasjoner skal dra nytte av all den kompetanse sykehuset har. Vi har ca. 2000 fødsler per år hvorav 1500 - 1600 er friske gravide, hovedsakelig fra Oslo og Akershus, som velger Rikshospitalet som sitt sykehus.

[tidy error]