Barnløshet og assistert befruktning

Hos par som bestemmer seg for å få barn, vil det være ca. 20% sannsynlighet for å oppnå graviditet i hver syklus i løpet av det første halvåret. I løpet av ett år vil ca. 90% ha blitt gravide, etter to år 95%. Dersom et par ikke oppnår graviditet i løpet av ett år, defineres de som ufrivillig barnløse. Det vil si at ca. 10% av de parene som ønsker graviditet vil får problemer med å oppnå graviditet. I Norge dreier det seg om ca. 3000 par per år.

Om indikatorene

Assistert befruktning
Betegnelsen assistert befruktning omfatter flere metoder, som alle innebærer hormonstimulering av kvinnen, samt en eller annen form for manipulering med sædcellene og/eller eggene.

Standardmetode for assistert befruktning er In vitro fertilisering. Metoden går ut på at befruktningen skal skje utenfor kroppen i stedet for inne i egglederen hvor den normalt skjer. For at dette skal kunne gjøres, må man stimulere til eggmodning og bestemme tidspunktet for eggløsning, men ta eggene ut av eggstokkene rett før eggløsning.