Kvinneklinikken

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

Kvinneklinikken tilbyr spesialisert medisinsk utredning og behandling innen gynekologi, barnløshet, ultralydsundersøkelser av fostre, svangerskap og fødsel. Behandling av gynekologisk kreft skjer på seksjonen for gynekologisk kreft på Radiumhospitalet.

Kvinneklinikken har region-, flerregional- og lokalsykehusfunksjoner innenfor alle områder av fødselshjelp og kvinnesykdommer. Siden Rikshospitalet er et universitetssykehus, er Kvinneklinikken pålagt å drive undervisning og forskning.

Aktivitet

2008 2007 2006
Heldøgnsopphold 6 581 7 291 6 859
Dagopphold (ISF finansiert) 3 610 3 090 3 242
Eksterne polikliniske konsultasjoner (RTV-finansiert) 41 370 36 908

(Aktivitet og ressursbruk per desember 2008)

 

Kvalitetsdata fra Kvinneklinikkens seksjoner:

[tidy error]