Trofoblastsykdom

Trofoblastsykdommer er en unik sykdomsgruppe som har sitt utgangspunkt i graviditet og således inneholder et for kvinnen fremmed genetisk materiale. Trofoblastsykkdommer kan oppstå etter normal graviditet, ekstrauterin graviditet, spontan abort og provosert abort.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.