Sentralnervesystemet (CNS)

Kreft i sentralnervesystemet oppstår i hjerne eller ryggmarg. Fordi hjernen og ryggmargen ligger godt beskyttet inne i hodet og ryggvirvlene, vil ikke svulster som oppstår her oppdages før de gir symptomer og har nådd en viss størrelse. Totalt forekommer i overkant av 600 nye tilfeller årlig i Norge, noe som utgjør ca. 3 % av all kreft. Kreftformen er nesten like alminnelig hos kvinner som hos menn, selv om menn har en noe høyere risiko i høye aldersgrupper. Risikoen øker med økende alder og når en topp rundt 70-års alderen.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.