Prostatakreft

I de fleste land i den vestlige verden er prostatacancer den hyppigste cancerformen hos menn. De siste 10-20 år er PSA (prostataspesifikt antigen) tatt i bruk for tidlig påvisning av prostatasykdommer, blant annet cancer. Dette har ført til at prostatacancer diagnostiseres tidligere i sykdomsforløpet. 3808 nye tilfeller av prostatacancer ble meldt til Kreftregisteret i Norge i 2004, noe som utgjorde 26 % av alle cancertilfeller hos menn dette året. Internasjonalt ligger Norge blant de land med høyest forekomst og dødelighet av prostatacancer (Kreftregisteret).

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.