Peniskreft

95 % av peniscancertilfellene er plateepitelkarsinomer. Cancer starter i epitelet på glans eller epitelet på innsiden av preputiet (indre blad). Ofte starter cancerutviklingen under ikke-retraherbart preputium (fimose). Hvert år diagnostiseres mellom 30 og 40 nye tilfeller av peniscancer i Norge. Frekvensen er ikke økende, og tallene har vært relativt uforandret de siste tiår. De fleste tilfeller er hos menn i 60–70-årsalderen, men kan også ses hos yngre menn.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.