Nyrekreft

Nyrecancer utgår fra filtrerende kjertelceller, samlerørceller og epiteliale tubuli. Det finnes flere typer, men klarcellet karsinom er mest vanlig (cirka 85 %). De histologiske undergruppene er kromofob og papillær nyrecancer, ofte med en andel av maligne mesenkymale celler (sarkomatoid differensering). I Norge diagnostiseres cirka 580 nye tilfeller hvert år. 281 pasienter døde av sykdommen i 2003 (Kreftregisteret 2004). Nyrecancer forekommer oftest i aldersgruppen 50–70 år, utgjør cirka 3 % av alle humane tumorer. Er hyppigere hos menn enn kvinner (8:1).

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.