Lymfekreft

Lymfekreft, eller maligne lymfomer deles inn i to hovedgrupper: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom. Hver av disse kategoriseres videre i mange undergrupper, noe som er helt avgjørende i forhold til behandling og prognose. Det finnes over 30 forskjellige typer lymfomer. Fem av disse er klassifisert som Hodgkin lymfom, mens de andre som non-Hodgkin lymfom.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.