Livmorkreft

Årlig diagnostiseres knapt 500 nye tilfeller, det vi si 14 nye tilfeller per 100.000 kvinner per år. I de senere år har hyppigheten vært økende. Sykdommen ses især hos eldre kvinner, og gjennomsnittsalderen ved diagnose er 65 år.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.