Livmorhalskreft

Årlig rammes cirka 270 kvinner av livmorhalskreft (cervix cancer) i Norge (2004), og av disse dør cirka 100. Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 52 år. Sykdommen er den 9. mest vanlige kreftformen blant kvinner.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.