Kreft i skjeden

De fleste tilfeller er plateepitelkarsinomer. Andre histologiske typer som malignt melanom, cancer i Bartholinis kjertel og Pagets sykdom er sjeldne. I Norge er det i snitt cirka 76 nye tilfeller av vulvacancer hvert år. Sykdommen rammer især eldre kvinner. Gjennomsnittsalderen er omkring 65 år.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.