Føflekkreft

Føflekkreft (maligne melanomer) er den mest alvorlige form for hudkreft. Den oppstår i melanocytter, cellene som produserer pigmentfargestoffet melanin som gir farge til hud, hår og øyne og er sterkt konsentrert i de fleste føflekker. Føflekkreft er den hyppigst forekommende kreftform hos menn i aldersgruppen 30-54 år, og hos kvinner i aldersgruppen 15-29 år. Selv om føflekkreft kan være dødelig, vil de allere fleste kunne helbredes hvis de blir diagnostisert tidlig og behandlet deretter.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.