Endetarms- og tykktarmskreft

Ved endetarmskreft har man en ondartet svulst i endetarmen. I Norge er det ca. 1000 mennesker som får denne kreftformen hvert år. Endetarmen (rectum) er nederste 15-20 cm av tarmen mellom tykktarmen (colon) og lukkemuskelen (analkanalen). Endetarmens funksjon er å samle avføringen slik at den kan tømmes med mellomrom.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.