Eggstokkreft

Eggstokkreft (ovarial cancer) er den hyppigste formen for gynekologisk cancer. Sykdommen er den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner – cirka 450 nye tilfeller og cirka 270 dødsfall per år i Norge. Insidensen øker med alderen. Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 59 år.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.