Brystkreft

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, og utgjør omlag 23 % av alle cancertilfeller hos kvinner. 1 av 12-13 kvinner i Norge, eller omtrent 8 %, vil få cancer mammae i løpet av livet. Man ser mer enn 2400 nye tilfeller per år i Norge. Sykdommen utgjør cirka 5,5 % av alle kreftdødsfall.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.