Blærekreft

Urinveiene som er dekket med urotel (overgangsepitel) omfatter nyrebekken, ureteres, urinblære og øvre del av uretra. 95 % av alle maligne sykdommer i urinveiene starter i dette urotelet. Urotelcancer lokaliseres hyppigst i blæren. De vanligste tumortyper i blæren gir symptomer tidlig, og blæren er lett tilgjengelig for endoskopisk undersøkelse og behandling. 10 % av alle pasienter med blærecancer utvikler i tiden etter diagnostisering urotelcancer i andre deler av urinveiene.

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.