Ben- og bløtvevssvulster

Sarkomer er sjeldne ondartede svulster som oppstår i knokler, muskulatur, fett og annet bindevev og utgjør ca 1% av alle kreftsvulster. I Norge diagnostiseres totalt ca. 200 nye pasienter pr år, ca. 20% er bensarkom, resten bløtvevssarkom. Radiumhospitalet behandler de fleste sarkompasienter (ca. 80%) i Norge. Nasjonalt kompetansesenter for sarkomkreft er lokalisert ved Rikshospitalet på Montebello (tidl. Radiumhospitalet).

Om indikatorene

Antall nye pasienter og antall liggedøgn
Tallene er hentet ut fra diagnoseregisteret på Montebello - DVR og kvalitetsregisteret MEDinsight til å trekke ut tallene.