Kreftklinikken

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet


Betegnelsen kreft benyttes om en gruppe sykdommer der celler vokser og sprer seg uhemmet i kroppen. Langt de fleste har et forhold til sykdommen enten ved at en selv har hatt kreftsykdom, eller at sykdommen har rammet noen i familie eller omgangskrets. Kreftklinikken har ansvar for strålebehandlingen og størsteparten av medikamentell kreftbehandling. Pasientbehandlingen er inndelt i programmer etter diagnosegrupper. Kreftklinikken ligger på Radiumhospitalet. Hvilken behandling, eller kombinasjon av behandlinger som gis varierer med krefttypen. Et generelt utviklingstrekk er at stadig flere pasienter skal ha en kombinasjon av flere behandlinger. Medikamentell behandling inkluderer cellegift og hormonbehandling og i økende grad målrettet behandling. Kirurgi brukes for å fjerne kreftsvulster.

 

Aktivitet
Kreftklinikken hadde 5424 heldøgnsopphold, 3496 dagopphold og totalt 21253 konsultasjoner i 2006.

Epikriser
Andel epikriser sendt innen 7 dager totalt for klinikken hittil i 2007 er 76,0%.

Dette er en oversikt over antall nye pasienter med diverse kreftdiagnoser. For å flere kvalitetsdata på de enkelte diagnosene, må du klikke på linken i menyen til venstre eller i tabellen under.

Krefttype/diagnosegruppe 2004 2005 2006
Analcancer 31 25 25
Ben- og bløtvevssvulster 128 146 152
Blære 84 88 72
Brystkreft 713 794 746
Livmorhalskreft 125 128 162
Trofoblastsykdom 3 4 1
Endetarms- og tykktarmskreft 230 304 281
Livmorkreft 166 184 174
Føflekkreft 143 163 134
Nyrekreft 62 70 69
Eggstokkreft 253 201 227
Peniskreft 23 26 27
Prostatakreft 509 575 632
Sentralnervesystem (CNS) 91 86 99
Testiskreft 109 133 83
Kreft i skjeden 11 8 7
Vulvakreft 40 33 30
Øre-, Nese-, Halskreft 191 174 200