Transplantasjon

Transplantasjonskirurgisk seksjon gjør alle former for abdominal transplantasjonskirurgi som tilbys i Norge (lever, nyre og pancreas) i tillegg til autotransplantasjon av nyrer og lever. Transplantasjonskirurgisk sengepost har 27 senger medregnet en intermediærstue for overvåkning av nyopererte pasienter som har fått nyre- og/eller bukspyttkjertel. Vår post har et tett samarbeid med medisinsk avdeling og barneklinikken.

Transplantasjoner i perioden 1. januar - 31. desember 2008

Til sammenligning tall fra samme periode 1999 til 2007

Organer 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Hjerte 36 35 32 28 33 45 26 26 25 32
Hjerte-lunge 3 0 1 0 1 0 2 2 0
Hjerte-lunge-lever 0 1
Dobbel lung 26 26 20 18 11 16 9 8 11 8
Singel lunge 1 2 4 1 0 3 3 3 2 3
Hjerte-nyre 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Lever 76 71 61 37 41 39 25 37 30 29
Lever-nyre 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0
Nyre DD 168 160 125 130 157 143 100 113 122 112
Nyre LD 98 86 80 87 95 87 98 86 77 82
Nyre-bukspyttkjertel 9 14 6 10 8 11 15 12 7 10
Bukspyttkjertel 1 0 1 2 2 2 0 1 1
Øy-celler 6 6 4 6 9 5 3 2 0 0

Organdonasjon og transplantasjon

Oppsummering

I 2008 var det meldt 236 potensielle donorer. Av disse ble 98 realisert. Dette tilsvarer 20,8 per million innbyggere per år (4721600). Tilsvarende tall for 2007 var 205 meldte potensielle donorer og 94 realiserte donasjoner. Avslagsprosenten var 29% i 2008 mot 23% i 2007.

Det er transplantert 469 organer til 425 pasienter ved utgangen av desember 2008. Tallene fra samme periode i 2007 var 443 organer til 401 pasienter.

[tidy error]