Thoraxkirurgisk avdeling

Avdelingen utfører alle vanlige operasjoner på hjerte, lunger og blodårer. Den er alene i landet om å transplantere hjerte og lunger, og den har tilgjengelig teknologi for i en overgangperiode å erstatte sviktende funksjon i lungene eller hjertet (ECMO, assistert sirkulasjon) hos pasienter med livstruende lunge- eller hjertesvikt.

Avdelingen har landsfunksjon for kirurgisk behandlig av medfødt hjertefeil.

Avdelingen har egen intensiv/postoperativ enhet.

Les mer om behandlinger av hjerte- og lungesykdommer på Rikshospitalet.no.