Hjertemedisinsk avdeling

Medisinske resultater

Om indikatorene

Koronarsykdom: Angina pectoris / akutt hjerteinfarkt

  • Mange pasienter - personale med stor erfaring
  • Gode behandlingsresultater
  • Lite komplikasjoner i forhold til internasjonale rapporter

Aangiografi og utblokking av kransårer. Slik behandling kalles nedenfor PCI (Perkutan coronar intervensjon).
For disse prosedyrene er det viktig at det personalet som utfører dem har stor erfaring og kontinuerlig utfører et stort antall. Det er også verdifullt med et bredt miljø med erfarne leger som kan rådføre seg med hverandre i vanskelig situasjoner.

Komplikasjoner
Alle slike undersøkelser og behandlinger kan medføre komplikasjoner. Antallet komplikasjoner er vesentlig lavere ved Hjertemedisinsk avdeling enn det som rapporteres internasjonalt.

Ved undersøkelse og behandling av sykdom i kranspulsårene som forsyner hjertemuskulaturen med blod, er det ikke til å unngå at det hos noen få vil inntreffe komplikasjoner som kan være meget alvorlige. I tillegg til dødsfall er de viktigste hjerneslag og større blødninger. Hjerneslag kan oppstå bl.a. fordi åreforkalkingssykdom kan føre til forandringer av pulsåreveggen slik at små biter kan løsne når ledesonder og tynne rør passerer forbi. Slike biter har en tendens til å følge med blodstrømmen til hjernen hvor de kan sette seg fast og hindre blodstrøm til hjerneceller. I internasjonal litteratur rapporteres det at hjerneslag ved slike prosedyrer oppstår hos under 1 %. Ved all slik undersøkelse og behandling må det brukes medikamenter som hindrer blodlevring for å unngå at pulsårene skal tette seg, men samtidig gir dette en viss risiko for blødninger. Det hyppigste er da blødninger i den hinnen som ligger rundt hjertet, hjerteposen (pericard).