Hjerte- og lungeklinikken

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet

 

Klinikken er Norges største hjerte- og lungesenter. Vi utreder og behandler alle former for hjerte-, kar- og lungesykdom. Klinikken omfatter Thoraxkirurgisk avdeling, Hjertemedisinsk avdeling, Lungemedisinsk avdeling og Hjertesenteret i Oslo. Klinikken er også en del av Universitetet i Oslo.

Klinikken har hovedvekt på høyspesialisert medisin og er ledende innen nye behandlingsmetoder. Klinikken driver omfattende forskning på høyt internasjonalt nivå. Klinikken har hovedvekt på høyspesialisert medisin og er ledende innen nye behandlingsmetoder. Klinikken driver omfattende forskning på høyt internasjonalt nivå.

Aktivitet
Hjerte- og lungeklinikken hadde 8434 heldøgnsopphold, 7455 dagopphold og totalt 15726 konsultasjoner i 2006.

Epikriser
Andel epikriser sendt innen 7 dager totalt for klinikken hittil i 2007 er 87,4% (Thorax-kirurgisk avdeling 91,6%, Lungemedisinsk avdeling 69,4%, Hjertemedisinsk avdeling 89,5% og Hjertesenteret i Oslo 98,3%)

Kvalitetsdata fra Hjerte- og lungeklinikken