Seksjon for pediatrisk hepatologi og gastroenterologi

Barneklinikken har lokalsykehusansvar for Asker og Bærum med hensyn til utredning og behandling av alle typer lever - og mage/tarmsykdommer. Det gjelder både poliklinikk og innlagte pasienter.

Eksempler på slike sykdommer er leverbetennelser forårsaket av virus, autoimmun leverbetennelse, gallesten, Crohns sykdom, Ulcerøs colitt, cøliaki, løs avføring, obstipasjon, magesmerter, sure oppstøt (refluks), dårlig vektøkning og matvareintoleranse.