Seksjon for barnehjerte, lunge og allergi

Barnehjerteseksjonen er en spesialseksjon under Barneklinikken, Rikshospitalet. Arbeidsoppgavene består i utredning og behandling av barn og unge med medfødte hjertefeil og ervervede hjertesykdommer.

Om indikatorene

Utredning av barn med hjerteproblemer skjer dels ved innleggelse for å få utført forskjellige spesialundersøkelser, dels ved ambulante undersøkelser der pasienten kommer til en vanlig undersøkelse som tar et par timer, ofte kombinert med ultralydundersøkelse av hjertet og røntgen. Ved de ambulante undersøkelsene gjøres det ikke noe som gjør vondt eller er farlig, bortsett fra at det blir tatt blodprøve av enkelte av pasientene.