Nyfødtseksjonen

Nyfødtseksjonen behandler syke nyfødte fra hele landet, og har i tillegg regionsansvar for Helseregion Sør samt lokalansvar for Asker og Bærum. Vi har tilsammen 22 senger, og hvert år legges det inn 8-900 pasienter hos oss. De for tidlig fødte barna (‘premature’) utgjør en viktig, om enn ikke veldig stor pasientgruppe (90-110 innleggelser per år). Omtrent 30-40% av de barna med fødselvekt mindre enn 1000 gram som årlig fødes i Norge, fødes ved Rikshospitalet og er pasienter hos oss.