Barneklinikken

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet


Barneklinikkens visjon er å arbeide for å befeste og videreutvikle sin stilling som en av Nordens ledende barneavdelinger. Vi ønsker å oppnå dette i et konstruktivt samspill mellom pasientbehandling, forskning og undervisning. Hvert år er mer enn 15 000 barn innom Barneklinikken på Rikshospitalet. Klinikken har 59 senger fordelt på fire sengeposter for større barn, en neonatalseksjon og en stor poliklinikk, samt satellitter på Voksentoppen (16 senger) og Geilomo (26 senger). Et stort pediatrisk forskningsinstitutt er tilknyttet klinikken.

 

Aktivitet
Barneklinikken hadde 4042 heldøgnsopphold, 1440 dagopphold og totalt 11745 konsultasjoner i 2006.

Epikriser
Andel epikriser sendt innen 7 dager totalt for klinikken hittil i 2007 er 44,3%.