Kvalitet i klinikkene

Illustrasjonsfoto, © Rikshospitalet


Oslo universitetssykehus HF har en høyspesialiserte virksomhet, med pasientbehandling, forskning og undervisning i internasjonal klasse. Vår spesialiserte virksomhet fokuserer på områdene kreft, barn, hjerte- og lunge, nevrologi, transplantasjon og kvinnesykdommer. Disse sidene presenterer tall og resultater for behandling først og fremst for ovennevnte områder, men også fordelt på alle klinikkene og behandlingsområdene.

Registreringer ble gjort for Rikshospitalet HF (Rikshospitalet og Radiumhospitalet) fram til og med 2008. Hjertemedisinskavdeling ved hjerte- og lungeklinikken har oppdatert registreringene også for de senere år. De siste år  har det også skjedd endringer i klinikkstrukturen ved sykehuset.