Aktivitet på Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus HF er et høyspesialisert universitetssykehus med mange landsdekkende oppgaver. Foretakets overordnede mål er å være et nasjonalt referansesykehus som ivaretar og videreutvikler høyspesialisert medisin innen de seks faglige kjerneområder transplantasjonsmedisin, sykdommer hos barn, kreft, hjertefag, sykdommer i hjernen og nervesystemet og kvinnesykdommer.

Aktivitet

Pasientbehandling totalt 2008 2007 2006
Heldøgnsopphold 48 554 51 271 51 116
Dagopphold 37 320 37057 51 816
Eksterne polikliniske konsultasjoner (RTV finansiert) 239 056 235 333 207 696

(Aktivitet og ressursbruk per desember 2008)

Aktivitetstall:
Tallene for aktivitet på Rikshospitalet HF er hentet fra Styringsdata - Aktivitetsrapport.